Våra tjänster

 

Några bilder av designbelysning vi utfört på Svenska kraftnäts ledning vid korsning med Göta kanal utanför Borensberg. Utöver detta kan vi erbjuda följande tjänster

 

  • Projektering och beredning Eldistribution 0,4 – 24 kV
  • Entreprenadbesiktning av eldistributionsprojekt 0,4 – 24 kV
  • Projektledning inom elkraft och övrig ledningsdistribution
  • Underhållsbesiktning av eldistributionsanläggningar 0,4 – 24 kV
  • Projektering och beredning av vägbelysningsanläggningar
  • Underhållsbesiktning av vägbelysningsanläggningar
  • Tillstånd och marköverenskommelser för ledningsarbeten
  • Projektering och beredning av fiberkanalisation

Bild1Östergötland 015